Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Vi vill att du ska känna dig trygg hos anderssons.nu. Vi skyddar din integritet och behandlar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds.

Personuppgiftsansvarig är: Anderssons Kaffe AB (Org.xxxxx).

När du gör en intresseanmälan via vårt formulär samtycker du till att vi sparar och använder dina personuppgifter för att komplettera och tillhandahålla den tjänst som du kan förvänta dig av oss.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är information och uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Exempel på dessa är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifter som vi samlar in och varför

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Din anmälan utgör den rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter och fullgöra det med dig gällande till exempel leverans.

När du kontaktar oss via mejl eller telefon samlar vi in ​​uppgifter som namn, telefonnummer, postadress och mail i syfte att svara på de frågor du har och för att hantera ditt ärende.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig, hantera och leverera din beställning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med exempel frågor eller kommentarer.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en laglig grund för det eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden så mycket som möjligt.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och gör det i enlighet med våra instruktioner.

Du bestämmer om dina personuppgifter

Du får tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad om du begär detta via kontakt@anderssons.nu. Om vi ​​inte kan ge dig tillgång till dina personuppgifter inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum för när vi kan tillhandahålla informationen. Om sådan åtkomst nekas kommer vi att förklara för dig varför den nekas.

← Tillbaka